Disciplinerede studerende

September 3, 2015

I går holdt jeg en gæste-dobbeltforelæsning på det introducerende kursus for studerende på DDK-kandidatuddannelsen på ITU (DDK = Digital Design og Kommunikation). Den handlede om at læse akademiske tekster. Der deltog ca. 80 studerende.

Det skete nogle tankevækkende ting:

  • Da klokken nærmere sig starttidspunktet kl. 10.00 blev der helt stille i auditoriet, på trods af meget livlig snak inden da, og på trods af, at jeg ikke havde gjort noget for at markere starttidspunktet, fx gennem kropssprog.
  • Kun to studerende kom for sent – og kun ganske få minutter.
  • I den første øvelse afsatte jeg 7 minutter til at arbejde med seks læseformer, fx overblikslæsning og intensiv læsning. De studerende arbejde parvis og auditoriet summede af livlig snak. Da de 7 minutter var ved at rinde ud, blev der igen helt stille i auditoriet. Igen uden at jeg havde gjort noget for at markere sluttidspunktet.
  • Alle de studerende tilbage efter pausen.
  • Og alle kom til tiden efter pausen – ikke en eneste kom for sent.

På den ene side er dette superfint. Hvem ønsker studerende, der kommer dryssende et kvarter for sent? Hvem ønsker studerende, der snakker løs uden at tænke på de andre? På den anden side leder dette tankerne hen på Rane Willerslevs artikel i Politiken lørdag d. 29. september om, at Danmark ikke kun har brug for 12-tals piger og -drenge på universiteterne. Han mener, at “vi har brug for nogle skøre hjerner, der kan tænke vildt og skabe nybrud inden for forskningen og samfundslivet”.

 

 

 

 

En meget god rapportforside

April 17, 2015

Mange studerende forsømmer at bruge et godt retorisk greb: at lave en illustrativ rapport-forside, der opfylder kravet om at være informativ og fængende. Jeg har netop fået et speciale af Jannie Jeppesen Schmøde, der i den grad illustrerer specialets emne. Kast et blik på forsiden herunder, hvor jeg har blændet rapportens titel. Hvad tror du rapporten handler om? [Beklager at du må klikke på linket – jeg kan ikke liiige få WordPress til bare at vise biledet!]

Forside-god-hjemløs-digitalisering-1

Hvad er dit svar? Jeg har stillet min kone og to af mine studerende dette spørgsmål. Svarene var “Noget om at alle skal digitaliseres” og “Noget med hjemløse og NemId”. Ret tæt på. Se titlen herunder:

Forside-god-hjemløs-digitalisering-2

ICERI’2014 Sevilla

November 19, 2014

Jeg har deltaget i konferencen ICERI 2014: International Conference of Education, Research and Innovation i Sevilla 18-20 november 2014. Det var en international begivenhed med ca. 600 deltagere. Jeg har således talt med deltagere fra Philippinerne, Portugal, Spanien, Sverige, Estland, Finland, England og Skotland.

Som sædvanlig var konferencen en blandet pose bolscher. Hvad jeg først rigtig opdagede på vej herned var, at den dækker uddannelse meget bredt og ikke bare universitetsundervisning. Således talte den ene keynote Martin Burt om uddannelse som middel til sociale løft i mindre landsbyer i Paraguay: “Innovations in Education for Poverty Elimination: the Financially Self-Sufficient Schools and the Poverty Stoplight”. Se abstract.

Den anden keynote var Larry Johnson fra New Media Consortium i USA, som talte om “In Search of Uncommon Wisdom”. Det var nu meget teknisk, så jeg fandt på noget andet at bruge tiden til. Se abstract.

Det var blandt andet at forberede mit eget foredrag “Learning Students’ Names: Does it matter?” Jeg holdt det tirsdag eftermiddag med god deltagelse og meget god spørge- og kommenteringslyst. Svaret er iøvrigt et rungende “Ja!” Der er to pointer: At det kan lade sig gøre at lære alle studerende navne (jeg har prøvet det op til 70 studerende). Og at det gør en stor forskel for undervisningsklimaet, motivation og engagement. Se abstract.

Konferencens højdepunkt var for mig foredraget “STUDENTS SERVED AT ALL COSTS AND RESCUED FROM DIFFICULTIES: CONSEQUENCES OF NEOLIBERAL IDEAS IN TEACHER EDUCATION IN SWEDEN” af Marie-Helene Nilsson og Kirstine Holmberg fra University of Halmstad. De koblede de neoliberale bevægelser inden universitetsverdenen med analyser af emails mellem studerende og deres vejleder. Meget interessant. Se abstract.

En anden interessant ting var “THE CONVERGENT LEARNING SPACE – NEW DEVELOPMENTS IN PEDAGOGICAL PRACTICE” af Lars Peter Kjeldsen og Hanne Wacher Kjærgaard fra VIA University College. En interessant måde at se organiseringen af de studerendes læringsrum med fokus på ICT. Iøvrigt har VIA UC hele 18.000 studerende og 2.100 lærere – det vidste jeg ikke! Se abstract.

 

Reklamer …..

November 11, 2014

En besøgende har netop gjort mig opmærksom på, at der kan forekomme reklamer på denne blog – se herunder – hvis man kommer til at trykke på noget “forkert”. Beklager meget meget. Som det ses, har denne reklame ikke specielt noget med universitetspædagogik at gøre ….

Screen Shot 2014-11-11 at 13.47.39

En fremragende bog

November 11, 2014

Der er kommet en fremragende bog om universitetspædagogik: Effektiv Holdundervisning af Kim Jesper Herrmann og Anna Bager-Elsborg.

Den er kort (125 sider) og tilgængelig. Den er meget velskrevet og veldisponeret. Den præsenterer en lang række konkrete tiltag og metoder, som kan anvendes umiddelbart af den interesserede holdunderviser. Bogen er klart forankret i nyere universitetspædagogisk teori uden at det går ud over tilgængelighed og anvendelighed. På trods af bogens beskedne omfang dækker den langt de fleste aspekter af undervisning: fra dybdelæring og deltageraktivering til planlægning, præsentationer og peer-review.

Helt lavpraktisk er dens største fordel den beskedne størrelse: 125 sider i modsætning til de 250-300-400 sider i de klassiske universitetspædagogiske grundbøger. Dens største svaghed er mangel på et index!

Herrmann, Kim Jesper og Bager-Elsborg, Anna (2014) Effektiv holdundervisning. En håndbog for nye undervisere på universitetsniveau. Samfundslitteratur.

http://samfundslitteratur.dk/bog/effektiv-holdundervisning

ICED, Stockholm: Navigere i 422 bidrag

June 17, 2014

Jeg deltager i konferencen ICED 2014 i Stockholm om Educational Development. På 2 1/2 dag præsenteres hele 422 papers, posters, workshops og round tables – plus et par keynotes. Det er ca. 170 tilbud om dagen! Jeg har meget svært ved at navigere i dette landskab. Jeg vil derfor invitere de andre danske deltagere til at byde ind med de highligths, som de måtte have oplevet ved at svare på dette indlæg. Jeg vil så redigere og evt. tilføje web-adresser mv. Håbet er at skabe en lille samling af “perler”, som kan videregives til DUNs webside.

Så svar på denne posting og skriv de ting, som du synes var gode, fx:

  • du har lyst til at fortælle om derhjemme
  • som satte tankerne igang
  • som du kan huske om 3 måneder
  • hvor du har lyst til at invitere oplægsholderen til din pædagogiske enhed
  • hvor du får lyst til at læse papers af oplægsholderen

 

Learning All Students’ Names

June 13, 2014

Over the years I have developed a method for larding all the names of my students – 20, 30, 40 or 80. The method works, according to a small survey among my students: they feel accepted and respected, the learn each other’s names, and they find me as their teacher engaged and committed. The method is not that time-consuming: about one hour for 30 students. In June 2014 I’m presenting the method and the results of the small survey at the ICED 2014 Conference (opens in new window) (ICED: International Conference on Educational development) as a poster.

Download the materials:

 

En god artikel til nye studerende ?

November 13, 2013

Jeg har gennem nogle år givet nystartende diplomstuderende en artikel (Monk oa, 2004) om mobiltelefoner i det offentlige rum. De får artiklen i den første uge og de skriver et abstract af den. Ideen er at give dem et kick og en successoplevelse tidligt: at de kan bide skeer med det som man går og laver på et universitet.

Problemet er, at artiklen er ved at være for gammel; for selv om jeg prøver at overbevise dem om, at den akademiske genre er ret robust, synes mange af dem, at artiklen ikke er troværdig.

Så jeg har brug for en afløser. Kravene er: 1) Den handler om et rimeligt alment emne indenfor IT – i bred forstand. 2) Den handler om en empirisk undersøgelse. 3) Den er repræsentativ for den akademiske genre: original, substantiel, velskrevet og veldisponeret. 4) Den er nok disponeret efter den klassiske IMRD model. 5) Den synliggør forskningsprocessen. 6) Den er publiceret i et anerkendt tidsskrift. 7) Den er rimelig ny. 8) Den er på max. 10 sider.

Der er masser af kandidater, men problemet er som oftest, at selve problemfeltet – som her gener ved mobiltelefoner i det offentlige rum – “forsvinder” ind i et univers af teori, begreber, metoder og statistik osv. uden at man kan relatere det til problemet.

Har du et bud? Det vindende forslag honoreres med en flaske god champagne!

Monk, Carroll, Parker & Blythe (2004): Why are mobile phones annoying? Behaviour and Information Technology, 23 (1), 33-41.

Kaspers dobbeltfisk afløser timeglasset

September 25, 2013

Igår præsenterede vores studieleder Kasper Østerby en model for en akademisk rapports struktur og proces. Den er bare genial – det er lige hvad jeg har savnet som afløser for “timeglas” eller “tragt” modellerne. Problemet med dem er, at selve arbejdets substans – både i proces og rapport – ikke er synlige.  Billedet herunder viser Kaspers model – som jeg kalder Kaspers dobbeltfisk. Man starter fra venstre bredt med indledningen (I): emne, baggrund, motivation, problem eller spørgsmål. Dette leder til problemformuleringen (P), hvor det hele snævres ind i en fokuseret, præcis spidsformulering. Fiskens “krop” udgør selve arbejdet med analyser, synteser, konstruktion, evalueringer, osv. Klumperne i kroppen illustrerer, at man kan fokusere mere på noget end andet og at der kan komme nye ting ting undervejs. Alt dette resulterer i endnu et punkt, nemlig konklusionen (K), der kort og præcist meddeler hvad der kom ud af det og  spejler problemformuleringen. Til sidst perspektivering og refleksion.
Kasper-dobbeltfisk

Øvelsen med artiklen om gener ved mobiltelefoner

September 9, 2013

Der har på det sidste været efterspørgsel efter min øvelse med at bruge en peer-reviewet artikel tidligt i undervisningen. Derfor gentager jeg den her. Øvelsen gå ud på et læse en videnskabelig artikel, der er ledsaget af et omfattende materiale bestående af forklaringer og spørgsmål til struktur og indhold.

Essensen af øvelsen er, at de studerende skriver et abstract af artiklen – som de så giver hinanden feedback på. Min erfaring med diplomstuderende er, at det fungerer rigtig godt: ca 90 % af de studerende skriver et abstract i den første uge af kurset (der for 2/3 af de studrendes vedkommende er deres første på et universitet).

Artiklen er
Monk, A., Carroll, J., Parker, S. and Blythe, M. (2004): Why are mobile phones annoying? Behaviour and Information Technology, vol 23, no 1, 33-41.

Materialet består af følgende dele:

Del 1: Introduktion til øvelsen i Word og pdf.
Del 2: Mine forklaringer i Word og pdf.
Del 3: Spørgsmål om struktur i Word og pdf.
Del 4: Spørgsmål om indhold i Word og pdf.
Del 5a: Artiklen med 44 numre / “pointere” i pdf
Del 5b: Artiklen uden numre i pdf
.